Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-013543-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

Lĩnh vực quản lý vũ khí - vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ

File đính kèm:
ND39CP.DOC 208,00 kB
Số văn bản:
39/2009/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
23/04/2009
VB có hiệu lực ngày:
22/06/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ