Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-010716-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tư số 06/2009/TT-BCA-C11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Số 06/2009/TT-BCA-C11
VB ban hành ngày:
11/03/2009
VB có hiệu lực ngày:
01/07/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ