Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002672-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí

Thông tư số 63/2002/TT-BTCngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý cư trú

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Số 63/2002/TT-BTC
VB ban hành ngày:
24/07/2002
VB có hiệu lực ngày:
24/07/2002
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Bộ Tài chính