Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002463-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/5/2001 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu phục vụ công tác quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Quyết định số 385/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/5/2001 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu phục vụ công tác quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Số 385/2001/QĐ-BCA(C11)
VB ban hành ngày:
10/05/2001
VB có hiệu lực ngày:
10/05/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ