Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002462-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 02/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 02/5/2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Số 02/2001/TT-BCA
VB ban hành ngày:
02/05/2001
VB có hiệu lực ngày:
02/05/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ