Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002437-VB

Tên văn bản:

Thông tư số 04/2004/TT-BCA(C11) ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2003

Thông tư số 04/2004/TT-BCA(C11) ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2003

Thông tin

Lĩnh vực:

Phòng cháy, chữa cháy

File đính kèm:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
Số 04/2004/TT-BCA(C11)
VB ban hành ngày:
31/03/2004
VB có hiệu lực ngày:
15/04/2004
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Chính phủ