Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BCA-002380-VB

Tên văn bản:

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý xuất nhập cảnh

Đăng ký, quản lý cư trú

File đính kèm:
Số văn bản:
Số 21/2001/NĐ-CP
VB ban hành ngày:
28/05/2001
VB có hiệu lực ngày:
28/06/2001
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an