Nội dung VB

Số hồ sơ:

B-BXH-008829-VB

Tên văn bản:

Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp

Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về việc hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo hiểm thất nghiệp

File đính kèm:
CV 1615.rar 164,91 kB
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Số văn bản:
1615/BHXH-CSXH
VB ban hành ngày:
02/06/2009
VB có hiệu lực ngày:
02/06/2009
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ