Nội dung VB

Số hồ sơ:

T-BLI-011420-VB

Tên văn bản:

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 29/12/2008 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành quy định một số chính sách đối với cán bộ tỉnh Bạc Liêu

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

File đính kèm:
Q? 18-2008.doc 69,00 kB
Cơ quan ban hành:
Số văn bản:
Số 881/QĐ-UBND
VB ban hành ngày:
29/12/2008
VB có hiệu lực ngày:
29/12/2008
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ