Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-YBA-125336-TT

Cơ quan thống kê:

Yên Bái

Tên thủ tục hành chính:

Cấp thẻ BHYT cho người có Huân, Huy chương

Cấp thẻ BHYT cho người có Huân, Huy chương

Thông tin

Lĩnh vực:

Người có công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động TB&XH cấp huyện.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thẻ BHYT

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp thẻ BHYT chuẩn bị hồ sơ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ. UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào bản khai, tổng hợp và lập danh sách gửi về phòng Lao động TB&XH cấp huyện.
Bước 2: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ từ xã, phường, thị trấn chuyển đến:
+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận
+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
Bước 3: Lập danh sách đề nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh ra quyết định và cấp kinh phí
2. Bước 4: Phòng Lao động TB&XH cấp huyện chuyển danh sách đã ký duyệt sang BHXH huyện làm thẻ.
Bước 5: BHXH cấp huyện chuyển thẻ BHYT đã làm về phòng Lao động TB&XH huyện. Phòng Lao động TB&XH huyện trả thẻ BHYT về UBND xã, phường, thị trấn.
Bước 6: Cá nhân nhận thẻ BHYT tại UBND xã, phường, thị trấn

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. + Bản khai cá nhân (mẫu số 13) có xác nhận của UBND cấp xã.
2. + Huân, Huy chương kháng chiến (phô tô công chứng)
Số bộ hồ sơ:
02 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản khai cá nhân (mẫu số 13) Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ