Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-YBA-053521-TT

Cơ quan thống kê:

Yên Bái - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục hành chính:

Khai báo, điều tra, thống kê Tai nạn lao động.

Khai báo, điều tra, thống kê Tai nạn lao động.

Thông tin

Lĩnh vực:

An toàn lao động

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động Thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Liên đoàn lao động, Sở Y tế và các cơ quan liên quan.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Không quá 24 giờ đối với vụ tai nạn lao động nhẹ; - Không quá 48 giờ đối với vụ tai nạn lao động nặng; - Không quá 10 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động nặng làm bị thương từ 02 người trở lên; - Không quá 20 ngày làm việc đối với vụ tai nạn lao động chết người; - Không quá 40 ngày làm việc đối với vụ TNLĐ cần phải giám định kỹ thuật; Ghi chú: Đối với vụ TNLĐ chết người , TNLĐ nặng cần gia hạn điều tra thì Trưởng đoàn điều tra báo cáo và xin phép người ra QĐ, thời hạn gia hạn không vượt quá thời hạn nêu trên.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác định có phải là tai nạn lao động hay không

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. : Khai báo tai nạn lao động
• Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thỉ cơ sở để xảy ra tai nạn lao động (trừ những trường hợp quy định tại tiết 1.3 điểm 1 mục II của TTLT số 14/2005 ngày 08/3/2005 của Liên Bộ LĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN) phải khai báo bằng cách nhanh nhất (điện thoại, fax, công điện…) với Thanh tra Sở Lao động-TB&XH Yên Bái; cơ quan công an cấp huyện nơi xảy ra tai nạn lao động và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có).
2. Tiến hành điều tra:
Sở lao động thương binh xã hội chủ trì phối hợp với các co quan liên tổ chức điều tra, xác minh các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở Lao động thương binh xã hội.
3. Kết quả của điều tra tai nạn lao động.
- Xác định là tai nạn lao động hay không phải là tai nạn lao động.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. • Biên bản khám nghiệm hiện trường;
2. • Sơ đồ hiện trường
3. • Ảnh hiện trường, ảnh nạn nhân (nếu có)
4. • Biên bản khám nghiệm tử thi hoặc khám nghiệm thương tích, trường hợp chết người;
5. • Biên bản giám định kỹ thuật (nếu có);
6. • Biên bản lấy lời khai của nạn nhân, người làm chứng và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ tai nạn lao động
7. • Biên bản điều tra tai nạn lao động;
8. • Biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động;
9. • Những tài liệu khác liên quan đến vụ tai nạn lao động;
Số bộ hồ sơ:
09 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Khai báo tai nạn lao động (Mẫu số 01) Thông tư liên tịch số 14/200...
2. Biên bản lấy lời khai tai nạn lao động Thông tư liên tịch số 14/200...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Tai nạn xảy ra do tác động bởi các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể NLĐ hoặc gây tử vong trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động theo quy định của Bộ luật lao động Thông tư liên tịch số 14/200...
2. - Tai nạn xảy ra đối với người lao động khi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nơi ở vào thời gian và địa điểm hợp lý hoặc tai nạn do những nguyên nhân khách quan như: Thiên tai, hoả hoạn, các trường hợp rủi ro khác gắn liền với thực hiện các công việc, nhiệm vụ lao động Thông tư liên tịch số 14/200...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ