Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-VPH-121425-TT

Cơ quan thống kê:

Vĩnh Phúc - UBND cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Thi tuyển công chức cấp xã

Thi tuyển công chức cấp xã

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Nội Vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Theo kế hoạch
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí thi tuyển: 100.000đ/T
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)
3. Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;
- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.
4. Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
5. Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin thi tuyển công chức
2. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền)
3. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung thi tuyển
4. Giấy chứng nhận sức khoẻ
5. Giấy xác nhận nhân sự
6. Bản sao giấy khai sinh
7. 2 ảnh 4 x 6; 2 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận
8. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin thi tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ