Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TVH-066885-TT

Cơ quan thống kê:

Trà Vinh

Cấp Xã:

Công an xã – thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký thường trú

Đăng ký thường trú

Thông tin

Lĩnh vực:

Đăng ký, quản lý cư trú

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Công an xã – thị trấn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Công an xã – thị trấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Sổ hộ khẩu

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. B1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
2. B2: Nộp sồ sơ tại Tổ tiếp dân Công an xã - thị trấn
3. B3: Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
+Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.
+Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.
4. B4: Nhận kết quả tại Tổ tiếp dân thuộc Công an xã - thị trấn

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; (theo mẫu ký hiệu HK02).
2. Bản khai nhân khẩu; (theo mẫu ký hiệu HK01).
3. Giấy chuyển hộ khẩu (nếu có)
4. Giấy chứng minh nhân dân (bản sao chứng thực)
5. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp (nếu có)
6. Giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 14 tuổi (nếu có)
7. Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; (theo mẫu ký hiệu HK02). Quyết định số 698/2007/QĐ-BC...
2. Bản khai nhân khẩu; (theo mẫu ký hiệu HK01). Quyết định số 698/2007/QĐ-BC...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.
- Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị. Trường hợp được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có văn bản đề nghị có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người như sau: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, địa chỉ chỗ ở hiện nay.
- Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
- Người sống tại cơ sở tôn giáo khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về nước sinh sống có một trong các giấy tờ sau:
+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;
+ Giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, kèm theo giấy tờ chứng minh được về Việt Nam thường trú của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kèm theo giấy tờ chứng minh được về nước thường trú của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của của cá nhân hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người có sổ hộ khẩu phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.
Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú chuyển đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên để làm căn cứ ghi vào sổ hộ khẩu.
Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ