Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-168689-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Ủy ban nhân dân quận - huyện

Tên thủ tục hành chính:

Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực:

Đất đai

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân quận - huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận - huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận Miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận. Quyết định số 98/2009/QĐ-UBN...
2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận mức thu tại các quận tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp đổi Giấy chứng nhận Quyết định số 98/2009/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Người có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại nộp đơn đề nghị tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận - huyện. Thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30 - 11h30; buổi chiều từ 13h00 - 17h00 (từ thứ hai đến sáng thứ bảy hằng tuần).
2. Bước 2 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận - huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân quận - huyện ký Giấy chứng nhận.
3. Bước 3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận - huyện trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.
Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Giấy chứng nhận thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.
Thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30 - 11h30; buổi chiều từ 13h00 - 17h00 (từ thứ hai đến sáng thứ bảy hằng tuần).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu)
2. Giấy chứng nhận đã cấp (Bản chính)
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN) Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ