Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-149106-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức nhận chuyển chuyển nhượng căn hộ chung cư, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.

Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức nhận chuyển chuyển nhượng căn hộ chung cư, phần sở hữu riêng trong nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.

Thông tin

Lĩnh vực:

Nhà ở và công sở

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Xây dựng.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
1
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.  Loại 1: diện tích dưới 500m2 200.000đ/giấy Quyết định số 105/2007/QĐ-UB...
2.  Loại 2: diện tích từ 500m2 đến dưới 1.000m2: 350.000đ/giấy Quyết định số 105/2007/QĐ-UB...
3.  Loại 3: diện tích lớn hơn hoặc bằng 1.000m2:  Loại 3: diện tích lớn hơn hoặc bằng 1.000m2 500.000đ/giấy. Quyết định số 105/2007/QĐ-UB...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng (số 60 Trương Định phường 7 quận 3 TP.HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần.
Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.
 Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhập liệu vào máy vi tính, in biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.
 Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người đại diện cho tổ chức (người nộp hồ sơ) hoàn thiện hồ sơ
3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng (số 60 Trương Định phường 7 quận 3 TP.HCM). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo mẫu quy định, có chữ ký của bên mua căn hộ và xác nhận của bên Bán.
2. Giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư (hồ sơ cơ sở), gồm:
+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 của dự án (trường hợp không có bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch này thì phải có bản sao thỏa thuận tổng mặt bằng của khu đất có nhà chung cư);
+ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định giao đất và các chứng từ xác nhận đã nộp tiền sử dụng đất (trừ trường hợp được miễn hoặc được chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật);
3. Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở;
4. Danh mục các căn hộ và các phần sở hữu riêng đề nghị cấp giấy chứng nhận.
5. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hoặc phần sở hữu riêng do hai bên ký kết; biên bản bàn giao, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ chung cư hoặc phần sở hữu riêng nhà chung cư và biên lai các khoản thu nghĩa vụ tài chính của bên mua liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận.
6. Bản sao văn bản xác nhận của sàn giao dịch bất động sản về căn hộ đã được giao dịch qua sàn.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. QUYẾT ĐỊNH số 54/2007/QĐ-UBN...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ