Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-101350-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh

Cấp Xã:

Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Ngay trong buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.
2. Bước 2 Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
- Cán bộ chuyên trách Lao động Thương binh Xã hội phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội;
2. Bản sao giấy khai tử (nếu có).
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ).
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội (Mẫu số 1a) Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Ủy ban nhân dân phường giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng có hộ khẩu và cư trú tại địa phương
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ