Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-101070-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh

Cấp Xã:

Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên thủ tục hành chính:

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt: - Sơ yếu lý lịch; - Giấy bán, cho, tặng xe; - Tờ cam kết, đơn cam kết; - Đơn xin hưởng trợ cấp 01 lần; - Xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh; - Xác nhận phiếu đăng ký tuyển sinh; - Xác nhận đơn xin đổi, cấp lại giấy phép lái xe…

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt: - Sơ yếu lý lịch; - Giấy bán, cho, tặng xe; - Tờ cam kết, đơn cam kết; - Đơn xin hưởng trợ cấp 01 lần; - Xác nhận đơn xin giảm trừ gia cảnh; - Xác nhận phiếu đăng ký tuyển sinh; - Xác nhận đơn xin đổi, cấp lại giấy phép lái xe…

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá ba (03) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 10.000 đồng/trường hợp; Thông tư liên tịch số 93/200...
2. Chưa áp dụng: (Không quá: 10.000 đồng/trường hợp). Vì chờ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thức Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

ghi rõ: Chứng thực chữ ký

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định
2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
- Cán bộ Tổ tiếp nhận và trả kết quả phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật;
2. Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tùy theo mỗi nội dung xác nhận chữ ký mà có mẫu riêng theo cơ quan có thẩm quyền. Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Người yêu cầu chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng Việt có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Trong trường hợp người nước ngoài yêu cầu chứng thực chữ ký không biết tiếng việt thì cần có người phiên dịch và lời chứng bao gồm nội dung “có ông (bà)… là người phiên dịch”. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11
Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày...
2. Trong trường hợp người từ đủ mười lăm (15) tuổi đến chưa đủ mười tám (18) tuổi có yêu cầu chứng thực chữ ký trên văn bản nhằm thực hiện các quyền, nghĩa vụ phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật thì người có thẩm quyền chứng thực có thể xem xét giải quyết theo thẩm quyền được phân cấp. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11
Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày...
3. Người yêu cầu chứng thực chữ ký trên văn bản bằng tiếng Việt phải có mặt tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước để ký vào văn bản trước mặt người chứng thực. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11
Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ