Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-100983-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh

Cấp Xã:

Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên thủ tục hành chính:

Chứng thực văn bản ủy quyền nhận tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Chứng thực văn bản ủy quyền nhận tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Thông tin

Lĩnh vực:

Bổ trợ tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn;
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân phường– xã, thị trấn.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Ngay trong ngày làm việc vào buổi sáng hoặc buổi chiều của ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc đối với ủy quyền đơn giản, không quá mười (10) ngày làm việc đối với ủy quyền phức tạp, không quá ba mươi (30) ngày ngày làm việc đối với ủy quyền đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chứng thực văn bản ủy quyền nhận tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 10.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/200...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định.
2. Bước 2 - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
- Cán bộ Tư pháp phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Phiếu yêu cầu chứng thực;
2. Dự thảo giấy ủy quyền (nếu có);
3. Bản sao CMND/Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác;
4. Tùy từng loại việc ủy quyền mà có thể yêu cầu cung cấp thêm một trong các loại giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật như: Thông báo nhận tiền bồi thường.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phiếu yêu cầu chứng thực (mẫu số 31/PYC) Thông tư liên tịch 04/2006/T...
2. Mẫu dự thảo giấy ủy quyền (Mẫu số: 28/CT-UQ) Quyết định số 123/2005/QĐ-UB...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Người lập giấy ủy quyền phải đủ năng lực hành vi; Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11
2. Người lập giấy ủy quyền phải có mặt tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước để ký vào văn bản trước mặt người chứng thực. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ