Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-100708-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh

Cấp Xã:

Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận các số nhà là một

Xác nhận các số nhà là một

Thông tin

Lĩnh vực:

Nhà ở và công sở

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí Xác nhận các số nhà là một 2.000 đồng/trường hợp Thông tư liên tịch số 93/200...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định
2. Bước 2 Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin xác nhận các số nhà là một (theo mẫu)
2. Giấy tờ, văn bản liên quan đến căn nhà yêu cầu xác nhận nơi có hộ khẩu thường trú sẽ ký vào đó.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ