Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-080405-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Ủy ban nhân dân quận, thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Đăng bộ mua bán nhà ở, đất ở đối với trường hợp nhà ở, đất ở có giấy tờ hợp lệ khác (giấy trắng) mà không phải là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ).

Đăng bộ mua bán nhà ở, đất ở đối với trường hợp nhà ở, đất ở có giấy tờ hợp lệ khác (giấy trắng) mà không phải là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ).

Thông tin

Lĩnh vực:

Nhà ở và công sở

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban nhân dân phường nơi nhà đất tọa lạc
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động 15.000đồng/ lần Quyết định số 63/2008/QĐ-UBN...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận trao cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3 Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Văn phòng Ủy ban nhân dân quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước đây (bản chính).
2. Hợp đồng (hoặc văn bản) mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế theo quy định, tờ khai lệ phí trước bạ có liên quan.
Số bộ hồ sơ:
02 bộ (01 bản chính và 01 bản chụp).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ