Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-052824-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời

Cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ .
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện thi công xe máy chuyên dùng (Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời) 50.000 đồng/lần/phương tiện Thông tư số 76/2004/TT-BTC n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy đăng ký

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định.
2. Bước 2: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giao thông vận tải, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.
- Thời gian nhận hồ sơ:
+Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu:
Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;
Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00.
+Thứ bảy: Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;
Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được chuyển đến Bộ phận chuyên môn là Phòng Quản lý vận tải và công nghiệp kiểm tra hồ sơ và thụ lý hồ sơ.
-Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì ghi hướng dẫn và chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ để hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
-Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì trình Lãnh đạo duyệt cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm và biển số tạm.
3. Bước 3: Tổ chức và cá nhân căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, nhận kết quả giải quyết và đóng lệ phí tại Bộ phận trả hồ sơ của Sở Giao thông vận tải.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu qui định)
2. Tờ khai hải quan hoặc hóa đơn tài chính hoặc phiếu xuất xưởng
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng Quyết định số 4381/2001/QĐ-B...
Văn bản số 285/PTNL ngày 25/...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Áp dụng cho các loại xe máy chuyên dùng theo danh mục qui định có tham gia giao thông đường bộ trên lãnh thổ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (danh mục xe máy chuyên dùng theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005) Quyết định số 4381/2001/QĐ-B...
2. Không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng và an ninh. Quyết định số 4381/2001/QĐ-B...
3. Chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền đến làm thủ tục cấp đăng ký, biển số phải mang theo Giấy giới thiệu (nếu là cơ quan, tổ chức) hoặc Chứng minh thư nhân dân và Sổ hộ khẩu (nếu là cá nhân). Quyết định số 4381/2001/QĐ-B...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ