Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-048154-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Công bố Giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố Giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Quản lý Kinh tế xây dựng – là thành viên thường trực của Tổ công tác công bố giá Vật liệu xây dựng của Sở và Tổ chuyên viên giúp việc cho Tổ công tác.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Sở Tài chính, Sở Giao Thông Vận Tải, Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Định kỳ ngày 25 hàng tháng phải thực hiện nội dung bước 3 nêu trên.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản công bố kèm danh mục, giá vật liệu xây dựng và các tiêu chuẩn chất lượng cụ thể.

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ thu thập thông tin khảo sát giá thị trường về giá vật liệu xây dựng, xác định giá phù hợp với mặt bằng chung trên thị trường.
Các thành viên của Tổ công tác gồm: Thành viên Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao Thông Vận Tải, Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 chịu trách nhiệm có ý kiến về danh mục, giá cả các loại vật liệu, thiết bị thuộc chuyên ngành trước khi công bố.
2. Bước 2 Tổ chuyên viên giúp việc căn cứ các tài liệu hồ sơ văn bản báo giá do các cơ quan liên quan cấp Thành phố, các tỉnh thành lân cận, các quận, huyện, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, các đại lý bán vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố tổng hợp.
3. Bước 3 Tổ chức họp định kỳ cho các thành viên, hoàn chỉnh bảng giá sau khi thông qua Tổ.
4. Bước 4 Tổ chuyên viên trình bảng giá dự thảo cho Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, thông qua – ký ban hành rộng rãi.
5. Bước 5 Chuyển dữ liệu bảng công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ trên website của Sở Xây dựng, chuyển Văn phòng Sở in ấn phát hành rộng rãi, công khai trên địa bàn Thành phố, niêm yết công khai tại Sở Xây dựng (số 60 Trương Định, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) và đăng trên Tạp chí Sài Gòn đầu tư và Xây dựng – Sở Xây dựng.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Gồm các tài liệu khảo sát giá vật liệu xây dựng của thị trường, ý kiến góp ý của các thành viên (bằng văn bản hoặc biên bản).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ