Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-042103-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Báo cáo tăng giảm lao động.

Báo cáo tăng giảm lao động.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
7 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
2. Bước 2 Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý lao động). Địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1.
Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7giờ30 đến 11giờ30 Buổi chiều từ 13giờ đến 17giờ (Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần).
3. Bước 3 Trong thời hạn 7 ngày, người đại diện doanh nghiệp đến Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý lao động) để nhận lại báo cáo khai trình sử dụng lao động đã được xác nhận.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động (theo mẫu);
2. Báo cáo giảm lao động (theo mẫu).
Số bộ hồ sơ:
4 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động (Biểu số 1) Công văn số 3790/LĐTBXH-LĐ n...
2. Báo cáo giảm lao động (biểu số 2) Công văn số 3790/LĐTBXH-LĐ n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ