Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-026754-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Tên thủ tục hành chính:

Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự (trường hợp hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng ở Việt Nam)

Hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự (trường hợp hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để sử dụng ở Việt Nam)

Thông tin

Lĩnh vực:

Công tác lãnh sự

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Bộ Ngoại giao
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
- Từ 01 - 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ - Trường hợp giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hoá lãnh sự, chứng nhận lãnh sự có số lượng lớn hoặc có nội dung phức tạp, thì thời hạn thực hiện nói trên có thể dài hơn, nhưng không quá 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí hợp pháp hóa, Chứng nhận lãnh sự giấy tờ của nước ngoài để sử dụng ở Việt Nam 160.000 VNĐ/lần
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

tem (hoặc dấu) Hợp pháp hóa lãnh sự đóng trên giấy tờ, tài liệu

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Hợp pháp hóa - Chứng nhận lãnh sự của Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh (Số 6 đường Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận Hợp pháp hóa - Chứng nhận lãnh sự của Phòng Lãnh sự - Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
+ Từ thứ Hai đến thứ Sáu: Sáng từ 7g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
+ Thứ Bảy: sáng từ 7g30 đến 11g30

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Phiếu đề nghị hợp pháp hoá lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự theo mẫu số 01/HPH-LS
2. - Bản chính hoặc bản sao của giấy tờ, tài liệu đã được chứng thực bởi Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được uỷ quyền của nước ngoài đó tại Việt Nam hoặc kiêm nhiệm tại Việt Nam;
3. - Một (01) bản chụp các giấy tờ, tài liệu nói trên;
4. - Một (01) bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế khác (sau đây gọi chung là giấy tờ nhân thân) của đương sự (có xuất trình bản gốc để đối chiếu).
5. - Bản chính hoặc bản sao có công chứng giấy ủy quyền hợp lệ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục thay
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Phiếu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chứng nhận lãnh sự (mẫu 01/HPH-LS) Thông tư số 01/1999/TT-NG ng...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Trong trường hợp cần thiết, giấy tờ, tài liệu bằng tiếng nước ngoài đề nghị được hợp pháp hoá lãnh lãnh sự phải được dịch ra tiếng Việt hoặc một tiếng nước ngoài khác mà viên chức có thẩm quyền của Việt Nam hiểu được. Bản dịch đó phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
Chữ ký, con dấu đề nghị được chứng thực phải là chữ ký, con dấu gốc.
Thông tư số 01/1999/TT-NG ng...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ