Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-018465-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh- Sở Y tế

Tên thủ tục hành chính:

Cấp Giấy chứng nhận Tiêm phòng tả, sốt vàng, các bệnh khác

Cấp Giấy chứng nhận Tiêm phòng tả, sốt vàng, các bệnh khác

Thông tin

Lĩnh vực:

Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Khoa Tiêm chủng & Quản lý sức khỏe - Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Thành phố.Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 30 phút kể từ lúc nhận hồ sơ đến lúc cấp giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Tiêm chủng lần đầu và cấp sổ tiêm chủng 05 USD/người Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...
2. Tiêm tái chủng theo lịch 03 USD người Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...
3. Tiêm chủng vaccin sốt vàng và cấp giấy chứng nhận tiêm chủng cho người xuất cảnh 6,6 USD/người Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Khoa Tiêm chủng &Quản lý sức khỏe- Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế - số 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
• Thời gian nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ tại Khoa Tiêm chủng & Quản lý sức khỏe :
Sáng từ 7g30 đến 11g30
Chiều từ 13g00 đến 17g00
3. Bước 3 Trước khi tiêm Bác sĩ sẽ:
-Tư vấn cho người được tiêm chủng
-Khám để loại trừ những trường hợp có chống chỉ định tiêm chủng ,hỏi tiền sử
4. Bước 4 Tiêm và cấp giấy chứng nhận

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. -Giấy giới thiệu hoặc thư mời (Theo yêu cầu của Tổ chức di dân thế giới)
2. -Giấy chích ngừa các loại vaccin khác nếu có
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Khám để loại trừ những trường hợp có chống chỉ định tiêm chủng ,hỏi tiền sử
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ