Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-HCM-018405-TT

Cơ quan thống kê:

TP Hồ Chí Minh - Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký cấp sổ lao động cho người lao động

Đăng ký cấp sổ lao động cho người lao động

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở lao động thương binh và xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban quản lý Khu Công nghệ cao
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

sổ lao động

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ theo đúng quy định
2. Bước 2 Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại VP Ban quản lý KCNC, Đường D1, Khu CNC, P.Tân Phú, Quận 9 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
Khi hồ sơ nộp đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật thì bộ phận tiếp nhận lập và giao biên nhận.
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
3. Bước 3 Ban quản lý sẽ kiểm tra thông tin và chuyển đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội để đăng ký theo quy định

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Công văn đề nghị cấp sổ lao động;
2. Bản danh sách đăng ký cấp sổ lao động (theo mẫu);
3. Tờ khai cấp sổ lao động/01 người lao động (2 bản);
4. Hợp đồng lao động (bản chính) để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ:
1
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Bản danh sách đăng ký cấp sổ lao động (Mẫu số 06 ) Quyết định số 68/QĐ-KCNC ngà...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Lao động là người Việt Nam có quyền công dân thực hiện giao kết hợp đồng lao động với thời hạn không xác định và hợp đồng lao động với thời gian xác định từ 1 năm trở lên trong tất cả các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (kể cả xí nghiệp, công ty liên doanh, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); các cơ quan, tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước đóng tại Việt Nam) có sử dụng lao động là người Việt Nam làm hợp đồng đều được cấp sổ lao động. Thông tư số 18/TT-BLDTBXH ng...
2. Những công nhân, viên chức trong các đơn vị khi chuyển sang chế độ hợp đồng lao động nhưng chưa được ký hợp đồng lao động, đang thuộc diện chờ việc hoặc chờ giải quyết chế độ được cấp sổ lao động. Thông tư số 18/TT-BLDTBXH ng...
3. Công dân Việt Nam ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động, thực hiện ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản có thời hạn từ 3 tháng trở lên. Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngà...
4. Trẻ em chưa đủ 15 tuổi làm việc ở một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thông tư số 10/LĐTBXH-TT ngà...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ