Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TGG-138398-TT

Cơ quan thống kê:

Tiền Giang - huyện

Tên thủ tục hành chính:

Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Thông tin

Lĩnh vực:

Đấu thầu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận và viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.
3. Bước 3 Nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày lễ, tết nghỉ

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu của chủ đầu tư
2. Quyết định của UBND cấp huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
3. Quyết định của UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu
4. Quyết định của về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ