Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TGG-056474-TT

Cơ quan thống kê:

Tiền Giang - Sở Nội vụ Tiền Giang

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục tuyển dụng công chức dự bị

Thủ tục tuyển dụng công chức dự bị

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Nội vụ Tiền Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
05 ngày làm việc đối với hồ sơ của 01 người. 10 ngày làm việc đối với hồ sơ có từ 02 đến 05 người. 14 ngày làm việc đối với hồ sơ có từ 06 người trở lên.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (Số 23, đường 30/4, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy nhận hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
3. Bước 3 Trả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang
Thời gian tiếp nhận và trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị (mẫu DKDTCCDB)
2. Văn bản đề nghị tuyển dụng công chức dự bị của cơ quan
3. Giấy chứng nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức
4. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2a_BNV/2007 có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan
5. Bản sao giấy khai sinh
6. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn, các văn bằng, chứng chỉ khác và bản kết quả học tập
7. Phiếu khám sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 6 tháng)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu DKDTCCDB Thông tư của Bộ Nội vụ số 06...
2. Mẫu 2a_BNV/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ ngà...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Người đăng ký dự tuyển làm công chức dự bị trong các cơ quan Nhà nước phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển bảo đảm đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai. (Mẫu đơn đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Thông tư này). Thông tư của Bộ Nội vụ số 06...
2. Về văn bằng, chứng chỉ: Người đăng ký dự tuyển cần có đủ các văn bằng, chứng chỉ có trình độ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển mà không phân biệt loại hình đào tạo, kết quả đào tạo, không phân biệt trường công lập và ngoài công lập.
3. Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí, chức danh ngạch công chức cần bổ sung, cơ quan tuyển dụng công chức dự bị có thể bổ sung thêm một số điều kiện dự tuyển, nhưng điều kiện bổ sung không được trái với quy định hiện hành của Nhà nước. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức dự bị phải chịu trách nhiệm cá nhân về các điều kiện bổ sung trái pháp luật.
4. Ngoài các đối tượng thuộc diện ưu tiên đã được Chính phủ quy định, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tự quy định thêm các đối tượng ưu tiên khác.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ