Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TTH-086172-TT

Cơ quan thống kê:

T.Thiên - Huế - huyện/thành phố.

Tên thủ tục hành chính:

Sáp nhập, chia, tách trường mầm non

Sáp nhập, chia, tách trường mầm non

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND huyện/thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng GD và ĐT huyện/thành phố
Cách thức thực hiện:
Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Bước 1 Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập hồ sơ đầy đủ theo quy định.
2. - Bước 2 Nộp hồ sơ tại bộ phận Văn thư của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện/thành phố.
3. - Bước 3 Nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
4. - Bước 1 Cán bộ Văn thư của Phòng Giáo dục và đào tạo kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ.
5. - Bước 2 Phòng Giáo dục và đào tạo huyện xem xét các điều kiện theo quy định của pháp luật. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, Phòng GD-ĐT gửi ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ xin sáp nhập, chia, tách trường mầm non đến UBND huyện/thành phố.
6. - Bước 3 UBND huyện/thành phố ra Quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường theo quy định. Trong trường hợp chưa quyết định sáp nhập, chia, tách nhà trường, UBND huyện/thành phố có văn bản thông báo cho Phòng GD-ĐT biết rõ lý do và hướng giải quyết
7. - Bước 4 Phòng Giáo dục và đào tạo huyện/thành phố trả kết quả tại Bộ phận Văn thư của Phòng hoặc qua đường bưu điện.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bản chính Đề án sáp nhập, chia, tách trường mầm non.
2. Bản chính Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường.
3. Bản chính Dự thảo quy chế hoạt động của nhà trường.
4. Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan.
5. Bản chính Ý kiến bằng văn bản của Phòng giáo dục và đào tạo về việc cho phép sáp nhập, chia, tách nhà trường
6. Bản chính Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến của Phòng giáo dục và đào tạo và báo cáo thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
7. Hồ sơ nhân sự:
Sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng của người dự kiến làm hiệu trưởng (kèm bản chính để đối chiếu).
Số bộ hồ sơ:
02 (bộ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư¬ơng; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc-nuôi dưỡng-giáo dục trẻ; bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;
Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và có không quá 15 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại điều 16, điều 17 và điều 38 của Điều lệ trường mầm non;
Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại chương IV của Điều lệ trường mầm non.
Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ