Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TTH-011391-TT

Cơ quan thống kê:

T.Thiên - Huế - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông

Thông tin

Lĩnh vực:

Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng TCCB Sở GD&ĐT
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
60 ngày
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí thi xét tuyển 10.000 đ Quyết định 3124/QĐ-UBND ngày...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Thông báo

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cá nhân có nhu cầu được tuyển dụng vào ngạch viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông thì hoàn thiện
2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT
3. Bước 3 Nhận kết quả tại phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT
4. Bước 1 Cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT nhận hồ sơ của cá nhân muốn xin tuyển dụng viên chức và kiểm tra:
- Nếu đầy đủ thì nhận hồ sơ.
- Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn cá nhân liên quan đến hồ sơ bổ sung cho đầy đủ hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.
5. Bước 2 Phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT xem xét thụ lý; Thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức.
Thành phần của Hội đồng tuyển dụng viên chức theo Điều 10 của Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ.
6. Bước 3 Chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT tổng hợp danh sách và đề xuất danh sách những người được tuyển dụng cho Hội đồng tuyển dụng xét duyệt.
Sở GD&ĐT ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng viên chức.
Sở GD&ĐT ra Thông báo về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp cho người được tuyển dụng.
7. Bước 4 Trả kết quả. Chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn viên chức mới được tuyển dụng làm các thủ tục về hồ sơ cá nhân có liên quan.
Thời gian trả kết quả:
Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và chủ nhật)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 01 Đơn xin dự tuyển (Bản chính, theo mẫu)
2. 01 Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nới cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (Bản chính).
3. 01 giấy khai sinh (bản sao).
4. 01 Chứng chỉ Ngoại ngữ (Bản sao có công chứng);
5. 01 Chứng chỉ Tin học (Bản sao có công chứng);
Nếu sinh viên dự tuyển các ngạch viên chức loại A thì phải có Chứng chỉ Ngoại Ngữ trình độ B và Chứng chỉ Tin học trình độ A trở lên. Trường hợp đối tượng nộp hồ sơ có chuyên ngành là Ngoại ngữ thì phải nộp Chứng chỉ B ngoại ngữ khác.
Nếu sinh viên dự tuyển các ngạch viên chức loại B thì phải có Chứng chỉ Ngoại Ngữ , Tin học trình độ A trở lên.
6. 01 Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp Huyện, Thành phố trở lên cấp. Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Bản chính).
7. 02 ảnh, 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ liên hệ.
8. 01 Hộ khẩu gia đình (Bản sao có công chứng).
9. 01 Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) (Bản sao).
10. 01 văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp (Bản sao có công chứng)
11. 01 Giấy cam đoan phục vụ lâu dài tại tỉnh T.T Huế đối với sinh viên không có hộ khẩu tại tỉnh T.T Huế (Bản chính).
Số bộ hồ sơ:
02 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 74/2005/TT-BNV n...
2. Lý lịch Công chức, Viên chức

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi;
- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;
Nghị định của Chính phủ số 1...
2. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển, cụ thể như sau: Quyết định số 2827/2008/QĐ-U...
3. Đối với những người dự tuyển các ngạch viên chức loại A ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên. Công văn số 1077/UBND-NV ngà...
4. Đối với những người dự tuyển các ngạch viên chức loại B ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A; tin học trình độ A (tin học văn phòng) trở lên.
5. Đối với những người dự tuyển viên chức ngành Giáo dục, Y tế nếu đăng ký về công tác tại các vùng khó khăn của huyện Nam Đông và huyện A Lưới có thể xem xét để miễn trình độ ngoại ngữ.
6. - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
7. - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
8. Ngoài những quy định trên, căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng viên chức có thể bổ sung thêm một số điều kiện như: người có hộ khẩu thường trú tại địa phương, ngoại hình, năng khiếu, giới tính, trình độ đào tạo trên chuẩn của ngạch tuyển dụng.
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ