Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TTH-010183-TT

Cơ quan thống kê:

T.Thiên - Huế - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tên thủ tục hành chính:

Công nhận danh hiệu cơ quan Văn hóa, đơn vị văn hóa

Công nhận danh hiệu cơ quan Văn hóa, đơn vị văn hóa

Thông tin

Lĩnh vực:

Văn hóa

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trưởng BCĐ phong trào cấp tỉnh công nhận các cơ quan, ban nhành, đoàn thể và tương đương; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và nộp tại Bộ một cửa Sở VH, TT & DL
2. Bước 2 Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
3. Bước 1 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở VH, TT & DL kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hoàn thiện và nộp lại hồ sơ.
4. Bước 2 Chuyển hồ sơ cho phòng Xây dựng nếp sống văn hóa thụ lý
5. Bước 3 Trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận và gia trả:
- Từ thứ 2 đến thứ 7(trừ ngày lễ và chủ nhật)
+ Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00
+ Buổi chiều: chiều từ 14h đến 16h30

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 1. Biên bản họp đánh giá của Ban vận động xây dựng "cơ quan, đơn vị văn hóa (Bản chính)" ;
2. 2. Bản điểm tự chấm của đơn vị theo hướng dẫn CV 675/VHTT-VHCS ngày 13/09/2006 (bản chính)
3. 3. Báo cáo kết quả quá trình 2 năm triển khai xây dựng "Cơ quan, đơn vị văn hóa " đối với đơn vị dè nghị công nhận mới (Bản chính);
4. 4. Báo cáo kết quả 3 năm giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa đối với đơn vị đề nghị công nhận lại (Bản chính)
5. 5. Công văn đề nghị công nhận, công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (Bản chính);
Số bộ hồ sơ:
02 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. -Là cơ quan đơn vị đã ký xây dựng Cơ quan đơn vị văn hóa có thời gian xây dựng từ 2 năm trở lên.
-Thực hiện đạt 7 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa có tổng số điểm từ 180 điểm trở lên và các tiêu chuẩn đều có số điểm trung bình trở lên so với quy định
Công văn số 675/VHTT-VHCS ng...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ