Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-115948-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa

Cấp Xã:

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Thanh Hóa

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên

Xác nhận sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Hành chính tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND xã, phường, thị trấn.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Lý lịch được xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ: a. Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
c. Trình tự tiếp nhận:
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, đề nghị người nộp hồ sơ chờ lấy kết quả, trường hợp người nộp hồ sơ không chờ hoặc người có thẩm quyền ký giấy đi vắng thì viết Phiếu hẹn.
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ và không hợp lệ đề nghị người đến nộp hồ sơ thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.
3. Xử lý hồ sơ: - Công chức xử lý hồ sơ kiểm tra thông tin trong hồ sơ về họ tên, ngày, tháng năm sinh và ảnh dán trên lý lịch đúng với thực tế, trình Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận.
- Làm thủ tục văn thư.
4. Trả kết quả cho công dân a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian trả.
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
c. Trình tự trả:
- Nhận kết quả (trường hợp ghi Phiếu hẹn thì nộp lại Phiếu hẹn trước khi nhận kết quả)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Lý lịch học sinh, sinh viên: 01 bản theo mẫu
2. Ảnh 4 x 6: 01 cái (mới chụp chưa quá 3 tháng)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên Quyết định số 58/2007/QĐ-BGD...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ