Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-THA-071378-TT

Cơ quan thống kê:

Thanh Hóa

Cấp Xã:

Tổ Công tác thực hiện Đề án 30

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận đơn cấp Giấy chứng minh nhân dân.

Xác nhận đơn cấp Giấy chứng minh nhân dân.

Thông tin

Lĩnh vực:

Công an

Cấp giấy chứng minh nhân dân

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Trưởng công an xã/phường/thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Xác nhận vào Đơn xin cấp giấy chứng minh nhân dân

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định.
2. Tiếp nhận hồ sơ của công dân a. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
b. Thời gian tiếp nhận:
Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
c. Trình tự tiếp nhận:
Kiểm tra giấy tờ theo quy định pháp luật, người đến nộp hồ sơ phải xuất trình để đối chiếu (nếu có); sự đầy đủ, hợp lệ và nội dung hồ sơ:
1. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận. Viết Phiếu hẹn giao cho người đến nộp hồ sơ trong các trường hợp sau:
- Theo quy định, giải quyết trả ngay kết quả nhưng người nộp hồ sơ không chờ để nhận hoặc người có thẩm quyền ký đi vắng.
- Theo quy định, giải quyết sau 01 ngày trở lên mới trả kết quả hoặc trường hợp phải xác minh, kiểm tra lại trước khi thực hiện thủ tục hành chính.
2. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì viết giấy hướng dẫn người đến nộp hồ sơ thực hiện cho quy định pháp luật.
3. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn người đến nộp hồ sơ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.
3. Xử lý hồ sơ 1. Trường hợp nội dung hồ sơ phù hợp với quy định của pháp luật:
Cán bộ, công chức có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết tiến hành ngay việc xử lý hồ sơ theo đúng pháp luật quy định hiện hành về trình tự, thủ tục, thẩm quyền; yêu cầu, điều kiện cấp kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính.
Nội dung xác nhận bao gồm các thông tin cơ bản của từng cá nhân: họ và tên, tên gọi khác (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú, ngày, tháng, năm đăng ký, ngày, tháng, năm xoá đăng ký thường trú.
2. Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với quy định của pháp luật, phải thông báo (bằng văn bản) nêu rõ lý do.
4. Trả kết quả cho công dân a. Địa điểm trả:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
b. Người trả:
Công chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
c. Thời gian trả:
Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ tết theo quy định)
d. Trình tự trả:
- Trường hợp viết phiếu hẹn nộp lại phiếu hẹn trước khi nhận kết quả.
- Nhận kết quả là đơn xin cấp chứng minh nhân dân

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Sổ hộ khẩu: Bản chính (sau khi giải quyết trả lại) CMTND (nếu có)
2. Ảnh 3X4: 01 cái
3. Đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân ( Một bản chính theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân Quyết định số 998/2001/QĐ-BC...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Để được cấp đơn làm chứng minh nhân dân, công dân không thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Đang chấp hành lệnh tạm giam tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ;
b) Đang thi hành án phạt tù tại Trại giam, Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam
c) Đang chấp hành quyết định đưa vào các Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh.
d) Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân họ bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế khác. Những người tuy không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp CMND.
(Các trường hợp trên sau khi chấp hành xong các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý chính khác, được thay đổi biện pháp ngăn chặn, được trả tự do hoặc khỏi bệnh tâm thần công dân đem các giấy tờ có liên quan đến Công an cấp huyện làm các thủ tục cấp CMND)
Thông tư số 04/1999/TT-BCA(C...
2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên Nghị định số 05/1999/NĐ-CP n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ