Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TBH-023211-TT

Cơ quan thống kê:

Sở y tếThái Bình

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP

Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức VSATTP

Thông tin

Lĩnh vực:

Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Trung tâm YTDP tỉnh Thái Bình
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15-30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về VSATP 15.000 đ/1lần cấp/1chứng chỉ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Chuẩn bị hồ sơ
- Nộp hồ sơ
- Nhận kết quả
2.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận
2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
3. Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện VSATTP, bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở chế biến, kinh doanh và khu vực xung quanh (thực tế của cơ sở).
+Bản mô tả quy trình chế biến cho sản phẩm của cơ sở
4. Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm của cơ sở
5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
6. Giấy chứng nhận đã tập huấn kiến thức về VSATTP của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Số bộ hồ sơ:
02 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Chứng nhận sức khoẻ Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ