Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TNI-247668-TT

Cơ quan thống kê:

Tây Ninh

Tên thủ tục hành chính:

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH

Thông tin

Lĩnh vực:

Văn hóa

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
không có
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Cá nhân, Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 139A, đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) .Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.
+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến phòng Nghiệp vụ Văn hóa. Chỉ để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ 1 lần khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).
2. Bước 2: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa thực hiện như sau:
+ Kiểm tra lại tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ, ký nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, vào sổ theo dõi.
+ Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Sở ký văn bản trình UBND tỉnh ký quyết định hoặc văn bản trả lời từ chối, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết và chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
3. Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích; (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011)
2. Lý lịch di tích;
3. Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích;
4. Bản vẽ mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1/500, các mặt bằng, các mặt đứng, các mặt cắt ngang, cắt dọc, kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;
5. Tập ảnh màu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cỡ 9cm x 12cm trở lên;
6. Bản thống kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích; (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011)
7. Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác có ở di tích;
8. Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân các cấp, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên môi trường và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011)
9. Tờ trình về việc xếp hạng di tích theo quy định tại khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đề nghị xếp hạng di tích _ mẫu 01 (Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011); Thông tư số 09/2011/TT-BVHT...
2. Bản thống kê hiện vật thuộc di tích _ mẫu 02 (Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011); Thông tư số 09/2011/TT-BVHT...
3. Biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích _ mẫu 03 (Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011); Thông tư số 09/2011/TT-BVHT...
4. Tờ trình về việc xếp hạng di tích _ mẫu 04 (Thông tư 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011). Thông tư số 09/2011/TT-BVHT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ