Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TNI-236046-TT

Cơ quan thống kê:

Tây Ninh

Tên thủ tục hành chính:

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Thông tin

Lĩnh vực:

Bảo trợ xã hội

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc có thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về lý do không được trợ cấp xã hội hoặc hỗ trợ kinh phí chăm sóc: 07 ngày làm việc - Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét ký Quyết định: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Để được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng người khuyết tật chuẩn bị hồ sơ theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã. Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tổ chức xét họp, hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ, viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đến phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
2. Bước 2 Cán bộ phụ trách lĩnh vực Bảo trợ xã hội - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết.
- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật.
- Trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
3. Bước 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ vào hồ sơ thủ tục đã giải quyết (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).
- Trả Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu số 1) Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012;
2. - Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật;
3. - Bản sao Sổ hộ khẩu;
4. - Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
5. - Bản sao Quyết định của cơ sở chăm sóc người khuyết tật về việc chuyển người khuyết tật về gia đình đối với trường hợp đang sống trong cơ sở bảo trợ xã hội;
6. - Giấy xác nhận đang mang thai của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế, bản sao Giấy khai sinh của con đang nuôi dưới 36 tháng tuổi đối với trường hợp đang mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ hồ sơ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ khai thông tin của người khuyết tật (mẫu số 1) Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)