Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-TNI-087288-TT

Cơ quan thống kê:

Tây Ninh

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục thuyên chuyển công tác trong tỉnh đối với giáo viên bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thủ tục thuyên chuyển công tác trong tỉnh đối với giáo viên bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

Thông tin

Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Giáo viên có nhu cầu thuyên chuyển công tác giữa các huyện, thị xã trong tỉnh chuẩn bị nộp hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện vào thời điểm từ 30/5 đến 30/6 hàng năm.
- Nhận kết quả trực tiếp tại phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin chuyển công tác của cán bộ - công chức (có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị);
2. - Văn bản đồng ý cho chuyển và tiếp nhận của Lãnh đạo đơn vị đi và đến;
3. - Bản tự kiểm điểm quá trình công tác có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị;
4. - Phiếu khám sức khỏe do Trung tâm Y tế huyện (Thị xã ) hoặc Bệnh viện Đa -khoa cấp tỉnh cấp
5. - Bản sao Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức;
6. - Bản sao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch chính thức;
7. - Bản sao Quyết định nâng lương gần nhất;
8. - Quyết định chuyển xếp lương năm 2004;
9. - Lý lịch khai rõ ràng có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác.
10. - Các hồ sơ chứng minh về gia cảnh hoặc sức khỏe có liên quan khác như : Hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn
11. - Bằng chuyên môn nghiệp vụ (có công chứng )
12. - Bằng Văn hóa + Các văn bằng khác (có công chứng )
(Tất cả các lọai hồ sơ nêu trên cho vào phong bì cỡ 25cm x 30cm, có ghi mã hồ sơ công chức ).
13. - Bản sao hộ khẩu nơi chuyển đến (có công chứng)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ