Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-SLA-092661-TT

Cơ quan thống kê:

Sơn La

Cấp Xã:

UBND cấp xã

Tên thủ tục hành chính:

Xác nhận báo mất giấy tờ:

Xác nhận báo mất giấy tờ:

Thông tin

Lĩnh vực:

Tư pháp

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã.
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Xác nhận đơn báo mất giấy tờ 2000 đồng/1 lần xác nhận Thông tư liên tịch số 93/200...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản xác nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Cá nhân chuẩn bị nội dung theo quy định.
2. Nộp Đơn báo mất giấy tờ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
* Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của Đơn báo mất giấy tờ.
+ Nếu hợp lệ ký xác nhận vào đơn ngay trong ngày làm việc.
+ Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn trực tiếp một lần để cá nhân bổ xung theo quy định.
3. Nộp lệ phí, nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
+ Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người được uỷ quyền.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin xác nhận đơn báo mất giấy tờ
2. Giấy nghỉ phép (theo quy định).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin xác nhận đơn báo mất giấy tờ (Không có mẫu quy định).

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Quy phạm pháp luật