Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-STG-062956-TT

Cơ quan thống kê:

Sóc Trăng - Phòng Nội vụ huyện, thành phố

Tên thủ tục hành chính:

Quyết định thành lập Hội khuyến học cấp huyện và cấp cơ sở

Quyết định thành lập Hội khuyến học cấp huyện và cấp cơ sở

Thông tin

Lĩnh vực:

Tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng qui định.
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.
3. Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin phép thành lập hội;
2. - Dự thảo điều lệ hội;
3. - Dự kiến phương hướng hoạt động;
4. - Danh sách những người trong Ban Vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
5. - Sơ yếu lí lịch của người đứng đầu Ban Vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
6. - Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản hội (nếu có).
Số bộ hồ sơ:
02 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. + Đơn xin thành lập hội (Theo tài liệu tập huấn về tổ chức, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ Việt Nam năm 2004 của Bộ Nội vụ)
2. + Điều lệ hội; (Theo tài liệu tập huấn về tổ chức, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ Việt Nam năm 2004 của Bộ Nội vụ)
3. + Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu Ban Vận động;(Theo tài liệu tập huấn về tổ chức, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ Việt Nam năm 2004 của Bộ Nội vụ)
4. + Danh sách Ban vận động thành lập hội;(Theo tài liệu tập huấn về tổ chức, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ Việt Nam năm 2004 của Bộ Nội vụ)
5. + Đơn xác nhận trụ sở hội.(Theo tài liệu tập huấn về tổ chức, quản lý hội và tổ chức phi chính phủ Việt Nam năm 2004 của Bộ Nội vụ)

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. + Có điều lệ (Điều 6) Nghị định của chính phủ số 8...
2. + Có trụ sở (Điều 6) Nghị định của chính phủ số 8...
3. + Có đủ số hội viên đăng ký tham gia. (Mục III) Thông tư của Bộ Nội vụ số 01...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ