Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-STG-062950-TT

Cơ quan thống kê:

Sóc Trăng - Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố

Tên thủ tục hành chính:

Phụ lục Hợp đồng thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (trường hợp đã hết hạn hợp đồng cũ, tiếp tục thuê)

Phụ lục Hợp đồng thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (trường hợp đã hết hạn hợp đồng cũ, tiếp tục thuê)

Thông tin

Lĩnh vực:

Quản lý tài sản nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phụ lục hợp đồng thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghỉ).
3. Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố
- Sau 03 ngày người thuê nhà, đất đến xem thoả thuận nêu trong phụ lục hợp đồng, nếu đồng ý, ký hợp đồng.
- Công chức trả kết quả giao trực tiếp phụ lục Hợp đồng cho người thuê.
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày làm việc trong tuần (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghĩ)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin tiếp tục thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ