Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-STG-059294-TT

Cơ quan thống kê:

Sóc Trăng - Phòng Y tế huyện, thành phố

Tên thủ tục hành chính:

Quyết định thành lập tổ y tế khóm, ấp

Quyết định thành lập tổ y tế khóm, ấp

Thông tin

Lĩnh vực:

Trang thiết bị và công trình y tế

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Y tế huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Y tế huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
2. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Y tế huyện, thành phố.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày nhận kết quả
- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày làm việc trong tuần (ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghĩ)
3. Bước 3: Trả kết quả tại Phòng Y tế huyện, thành phố
- Công chức trả kết quả kiểm tra yêu cầu người đến nhận kết quả ký nhận và trao kết quả cho người nhận
+ Thời gian trả kết quả: sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ tất cả các ngày làm việc trong tuần kể (ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghĩ)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin đăng ký thành lập tổ y tế (có xác nhận của Ban nhân dân khóm, Trạm Y tế phường);
2. - Sơ yếu lý lịch (các thành viên trong Tổ);
3. - Các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn (photo công chứng)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. - Đơn xin đăng ký thành lập Tổ Y tế Công văn số 63/TCNV/YT.92 n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. - Phải có giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn y tế từ 3 tháng trở lên(Chuẩn VIII, mục D)
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)