Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QTR-127210-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Trị

Cấp Tổng cục:

Sở Nội vụ

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng công chức.

Tuyển dụng công chức.

Thông tin

Lĩnh vực:

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
90 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Thông báo trước ngày tổ chức tuyển dụng: 30 ngày. Thi tuyển, chấm thi, công bố kết quả tuyển dụng, tổ chức phúc khảo (nếu có), thông báo kết quả sau khi tổ chức phúc khảo (nếu có): 30 ngày. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng.(Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng có quy định thời hạn khác.Trường hợp người được tuyển dụng có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn và được cơ quan sử dụng công chức đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày.Trường hợp người có quyết định tuyển dụng đến nhận việc chậm quá thời hạn nói trên và không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí tuyển dung - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000đồng/thí sinh/lần dự thi.Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Trước 30 ngày tổ chức tuyển dụng, Sở Nội vụ thông báo công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển tại trụ sở cơ quan và qua các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Các cá nhân có nhu cầu nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan tuyển dụng.
3. Tổ chức thi tuyển và chấm thi
4. Thông báo kết quả tuyển dụng và ban hành quyết định tuyển dụng
5. Nhận đơn phúc khảo và tổ chức phúc khảo (nếu có)
6. Thông báo kết quả phúc khảo và ban hành quyết định tuyển dụng bổ sung (nếu có).

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác;
2. - Bản sao giấy khai sinh;
3. - Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ, bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, số hộ khẩu và các giấy tờ ưu tiên (nếu có), .
4. - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện 1: Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào công chức
- Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
- Viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước;
- Cán bộ, công chức cấp xã;
- Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam
Nghị định của chính phủ số 0...
2. Điều kiện 2. Điều kiện và tiêu chuẩn của người được đăng ký dự tuyển vào công chức.
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị (đối với người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị thực hiện theo chính sách thu hút đối với các ngành nghề còn thiếu của tỉnh)
- Phẩm chất đạo đức tốt;
- Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước từ 3 năm (36 tháng) trở lên;
Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.
Quyết định số 20/2008/QĐ-UBN...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ