Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QTR-023184-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Trị

Cấp Tổng cục:

Sở Ngoại vụ

Tên thủ tục hành chính:

Thẩm định hồ sơ nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam

Thẩm định hồ sơ nhập cảnh của người nước ngoài vào Việt Nam

Thông tin

Lĩnh vực:

Công tác lãnh sự

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cục Quản lý XNC khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Ngoại vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Côpng an tỉnh
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí xin thị thực nhập cảnh Việt Nam - Thị thực có giá trị một lần: $25
- Thị thực có giá trị nhiều lần dưới 6 tháng: $50
- Thị thực có giá trị nhiều lần từ 6 tháng trở lên: $100
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu mời khách nước ngoài đến làm việc cần lập hồ sơ (xem hướng dẫn tại mục 7, biểu mẫu này)
2. Bước 2 Hồ sơ được nộp tại bộ phận Văn thư của Sở Ngoại vụ,
- Hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Ngoại vụ tiếp nhận, xữ lý ngay trong ngày, dự thảo Văn bản của UBND tỉnh gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng V/v nhập cảnh của khách nước ngoài;
- Hồ sơ không đạt: Trả lại, hướng dẫn bổ sung;
3. Bước 3 UBND tỉnh xem xét và ký văn bản gửi Cục Quản lý XNC
4. Bước 4 Tổ chức, cá nhân trực tiếp mời khách nước ngoài nhận văn bản của UBND tỉnh và làm thủ tục hồ sơ tại Cục QLXNC khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại Đà Nẵng vào ngày làm việc tiếp theo.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Giấy phép hoặc quyết định thành lập tổ chức
2. - Văn bản đăng ký hoạt động của tổ chức
3. - Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (nếu hồ sơ được lập lần đầu)
4. - Hợp đồng ký giữa tổ chức với phía đối tác nước ngoài là đơn vị chủ quản của khách.
5. - Văn bản của cơ quan, doanh nghiệp gửi Sở Ngoại vụ đề nghị xét duyệt việc nhập cảnh của khách cần có các nội dung sau:
+ Chi tiết bản thân của khách (họ tên; ngày sinh; nơi sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; nghề nghiệp; chức vụ; mục đích chuyến đi);
6. - 01 tờ khai đề nghị cấp thị thực Việt Nam có dán ảnh cỡ 4x6 cm (chụp chưa quá 1 năm, mắt nhìn thẳng, đầu để trần)
7. - Thời gian; địa điểm lưu trú tại Việt Nam; cửa khẩu nhập xuất cảnh Việt Nam và nơi xin cấp thị thực ở nước ngoài;
8. - Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu, phải nêu rõ lý do, ghi rõ thời gian đến và cửa khẩu nhập cảnh.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)

Các trang thông tin điện tử có liên quan

Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị