Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QNH-104159-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Ninh

Cấp Xã:

UBND xã, thị trấn

Tên thủ tục hành chính:

Đăng ký tạm trú tạm vắng

Đăng ký tạm trú tạm vắng

Thông tin

Lĩnh vực:

Công an

Đăng ký, quản lý cư trú

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 a. Tổ chức, cá nhân:
- Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và mẫu đơn phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
- Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” thuộc UBND xã, phường, thị trấn
- Nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” thuộc UBND xã, phường, thị trấn
- Nộp lệ phí.
2. Bước 2 b. UBND xã, phường, thị trấn:
- Cung cấp hồ sơ.
- Tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ.
- Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
- Trả kết quả.
- Thu lệ phí.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Giấy tạm vắng của công an nơi thường trú
- Chứng minh nhân dân.
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có xác nhận của công an.
- Bản khai nhân khẩu, hộ khẩu xác nhận của công an.
- Giấy tờ về nhà ở, thuê, mượn hoặc ở nhờ được sự đồng ý của chủ nhà.
2.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ