Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QNG-016122-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Ngãi

Tên thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Thông tin

Lĩnh vực:

Đường bộ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Giám đốc Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Phó Giám đốc Sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở giao thông vận tải
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thời gian thẩm định hồ sơ thiết kế không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định thiết kế (Theo Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính) 200.000 đồng
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 1. Đối với cơ sở thiết kế:
- Bước 1: Cá nhân hoặc người được ủy quyền chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định.
- Bước 2: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng quản lý vận tải - Sở giao thông vận tải Quảng Ngãi, địa chỉ: 477 Quang Trung , TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Bước 3: Cá nhân hoặc người được ủy quyền đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng quản lý vận tải - Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi (giờ, ngày nhận theo giấy hẹn).
2. Bước 2 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Phòng quản lý vận tải kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp và vào sổ theo dõi.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo và hồ sơ đã được thẩm định theo giấy hẹn.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 3, 4, 5, 7.
Sáng: từ 7h30 đến 11h030
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 3, 4, 5, 7.
Sáng: từ 7h30 đến 11h00
Chiều: từ 13h30 đến 16h30

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. 1/ Các bản vẽ kỹ thuật;
- Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới sau khi cải tạo;
- Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới trước khi cải tạo;
- Bản vẽ lắp đặt tổng thành hệ thống được cải tạo hoặc thay thế;
- Bản vẽ những chi tiết được cải tạo, thay thế bao gồm cả hướng dẫn công nghệ và vật liệu được phép sử dụng khi cải tạo, thay thế;
2. 2/ Thuyết minh tính toán gồm:
- Giới thiệu nhu cầu cải tạo;
- Đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe cơ giới trước và sau khi thực hiện cải tạo;
- Nội dung thực hiện cải tạo và các bước công nghệ thi công;
- Tính toán các đặc tính động học, động lực học liên quan tới nội dung cải tạo;
-Tính toán kiểm nghiệm sức bền liên quan tới nội dung cải tạo;
- Những hướng dẫn cần thiết cho việc sử dụng xe cơ giới sau khi cải tạo;
- Kết luận.
3. 3/ Tời trình thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo của đơn vị thiết kế theo mẫu phụ lục 1 của hướng dẫn 231/ĐK ngày 23/03/2005 của Cục đăng kiểm.
Số bộ hồ sơ:
04 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Tờ trình thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo xe cơ giới theo mẩu phụ lục 1; Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế theo mẩu phu lục 2 Quyết định số 15/2005/QĐ-BGT...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ