Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-QNA-155197-TT

Cơ quan thống kê:

Quảng Nam

Cấp Tổng cục:

Sở Nội vụ tỉnh

Tên thủ tục hành chính:

Tuyển dụng Công chức (CC)

Tuyển dụng Công chức (CC)

Thông tin

Lĩnh vực:

Nội vụ

Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Sở Nội vụ, Hội đồng TDCC
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố liên quan
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thông báo : ít nhất 15 ngày trước ngày nhận hồ sơ; - Nhận hồ sơ : ít nhất 15 ngày sau ngày thông báo; - Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi : ít nhất 15 ngày trước ngày thi; - Công bố kết quả thi và thông báo cho người dự thi : chậm nhất sau 30 ngày sau khi kết thúc kỳ thi; - Nhận đơn xin phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo: 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi; - Công bố kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng: ít nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi; - Quyết định tuyển dụng: ít nhất 30 ngày sau khi có kết quả trúng tuyển
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Dưới 100 thi sinh tham dự, thu: 1 30.000 (một trăm ba mưới ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi; Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
2. Từ 100 đến dưới 500 thi sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi; Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
3. Từ 500 đến dưới 1000 thi sinh tham dự, thu: 70.000 (bảy mươi ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi; Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
4. Từ 1000 thi sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi ngàn) đồng/ thí sinh/lần dự thi; Thông tư liên tịch Bộ Tài ch...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt Quyết định hành chính

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Lập Tờ trình trình UBND tỉnh (gửi qua Sở Nội vụ tỉnh) đề nghị cho chủ trương tuyển dụng (nêu rõ nhu cầu thiếu cần tuyển dụng).
Quyết định (bản sao) của UBND tỉnh giao biên chế hằng năm.
2. Bước 2 Trình UBND tỉnh về chủ trương thi tuyển CC;
Tham mưu Quyết định Thành lập Hội đồng Tuyển dụng CC;
Tham mưu Quyết định Thành lập ban Thanh tra kỳ thi tuyển CC;
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng CC của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
3. Bước 3 Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng CC;
Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng CC;
Hướng dẫn tuyển dụng CC;
Thông báo tuyển dụng CC trên các phương tiện thông tin đại chúng;
Thẩm định, tổng hợp lên danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển CC;
Giấy báo gửi đến các thi sinh đủ điều kiện thi tuyển CC;
Thông báo kết quả thi tuyển CC;
Thông báo thời gian phúc khảo và chấm phúc khảo kỳ thi tuyển CC;
Thông báo kết quả trúng tuyển CC;
Trình cấp có thẩm quyền Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển CC;
Gửi giấy báo đến các thí sinh trúng tuyển CC;
Trình cấp có thẩm quyền Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển CC.
4. Bước 4 Đối với thí sinh dự thi tuyển công chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7, biễu mẫu này và nộp tại cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia dự tuyển.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định tại Thông tư 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 của Bộ Nội vụ);
2. Bản khai Sơ yếu lý lịch;
3. Giấy chứng nhận sức khỏe;
4. Các văn bằng, chứng chỉ (bản sao);
5. Bản điểm kết quả toàn khóa học (bản sao);;
6. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có) (bản sao);
7. Sổ BHXH, hộ khẩu, hợp đồng lao động (nếu có) (bản sao);
8. 04 phong bì có dám tem và ghi địa chỉ người nhận; 02 ảnh cở 4cmx6cm.
Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin dự tuyển công chức Thông tư của Bộ Nội vụ số 07...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Điều kiện: Đối tượng và điều kiện đăng ký dự tuyển công chức:
1. Những đối tượng được đăng ký dự tuyển vào công chức gồm:
a) Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
b) Viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước;
c) Cán bộ, công chức cấp xã;
d) Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam;
2. Những đối tượng khác có nguyện vọng được tuyển dụng và bổ nhiệm vào công chức (loại A hoặc loại B) thì đăng ký dự tuyển vào công chức dự bị và phải thực hiện chế độ công chức dự bị theo quy định hiện hành trước khi xem xét tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch công chức.
3. Những người đăng ký dự tuyển vào các ngạch thuộc công chức loại C thì phải đạt đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 (không bao gồm điểm e khoản 4) Điều này. Các trường hợp này được tuyển theo chỉ tiêu biên chế công chức và không thực hiện chế độ công chức dự bị.
4. Những đối tượng nói tại khoản 1 Điều này nếu đăng ký dự tuyển vào công chức phải có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
d) Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;
đ) Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
e) Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước từ 3 năm (đủ 36 tháng) trở lên;
g) Ngoài các điều kiện nói trên, căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ của ngạch tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển".
Yêu cầu: Trong hạn 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng, người trúng tuyển có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển theo quy định và xuất trình bản gốc các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.
Nghị định của chính phủ số 0...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ