Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-PYE-202774-TT

Cơ quan thống kê:

Phú Yên - Cấp huyện

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch

Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Quy hoạch xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND Huyện, Thị xã,Thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng kinh tế hạ tầng (Phòng Quản lý Đô thị) huyện, Thị xã, Thành phố
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Thủ tục Cấp Giấy phép quy hoạch 2.000.000
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
2. Bước 3 Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả .
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại .
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày chiều thứ bảy chủ nhật, lễ, Tết)
3. Bước 3 Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng UBND Huyện, Thị xã,Thành phố theo trình tự sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận Giấy phép quy hoạch
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày chiều thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Đối với công trình xây dựng trong khu vực chưa có đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt gồm:
+ Đơn xin cấp Giấy phép quy hoạch;
+ Sơ đồ vị trí khu đất xây dựng công trình được trích từ bản đồ có tỷ lệ đến 1/50.000;
+ Chủ trương đầu tư (bản sao có công chứng);
+ Biên bản nghiệm thu bản đồ đo đạc và bàn giao mốc giới ngoài thực địa giữa đơn vị đo đạc và chủ đầu tư;
+ Bản sao phiếu cung cấp toạ độ và độ cao của cơ quan chức năng có thẩm quyền(có công chứng);
2. - Đối với công trình xây dựng trong khu vực đô thị đã có đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch( mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng…) đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch, hồ sơ gồm:
+ Đơn xin cấp Giấy phép quy hoạch;
+ Chủ trương đầu tư (bản sao có công chứng);
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin cấp Giấy phép quy hoạch phụ lục I, III Nghị định số 37/2010/NĐ-CP n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Trong thời gian 20 ngày đối với dự án nhóm C. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP n...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)