Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-PYE-149039-TT

Cơ quan thống kê:

Phú Yên - Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên.

Tên thủ tục hành chính:

Cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thông tin

Lĩnh vực:

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở GD&ĐT
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở GD&ĐT
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
15 ngày ( kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ).
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Chứng chỉ

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 Phòng chuyên môn Sở GD&ĐT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ từ các Hội đồng chấm thi, các TTKTTH-HN chuyển hồ sơ đến
2. Bước 2 Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, in chứng chỉ, dán ảnh, trình Lãnh đạo ký kết quả.
3. Bước 3 Lãnh đạo Sở ký, chuyển kết quả đến văn thư đóng dấu.
4. Bước 4 Văn thư đóng dấu mực đỏ, chuyển kết quả đến phòng chuyên môn đóng dấu nổi.
5. Bước 5 Phòng chuyên môn, chuyển chứng chỉ đến cơ sở đào tạo để cơ sở đào tạo chuyển giao văn bằng cho cá nhân.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. Bản ghi điểm kỳ thi chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ của Hội đồng chấm thi in ra từ phần mềm quản lý thi ( Lưu tại Sở GD&ĐT).
2. Đĩa CD chứa phần mềm quản lý thi.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu gửi kèm (1)