Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NTH-145325-TT

Cơ quan thống kê:

Ninh Thuận - Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Tên thủ tục hành chính:

Thủ tục Đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thủ tục Đăng ký thỏa ước lao động tập thể.

Thông tin

Lĩnh vực:

Lao động, tiền lương, tiền công

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Văn bản chấp thuận

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;
2. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, đối chiếu và kiểm tra hồ sơ;
3. - Chuyển phòng nghiệp vụ xử lý và tham mưu trình Trưởng ban ký;
4. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: trả kết quả cho tổ chức.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể ( theo mẫu).
2. - Quyết định thành lập công đoàn (bản sao).
3. - Biên bản họp lấy ý kiến tập thể người lao động (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
4. - Bản thỏa ước lao động tập thể (bản chính ).
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể. Nghị định 93/2002/NĐ-CP ngày...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ