Nội dung TTHC

Số hồ sơ:

T-NTH-029505-TT

Cơ quan thống kê:

Ninh Thuận - Phòng Công thương/Phòng Quản lý đô thị huyện/thành phố

Tên thủ tục hành chính:

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị

Thông tin

Lĩnh vực:

Xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Công thương/Phòng Quản lý đô thị huyện/thành phố
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí 50.000 đồng/trường hợp Thông tư số 03/2001/TT-BTC n...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy phép

Các bước

  Tên bước Mô tả bước
1. - Hồ sơ của cá nhân được UBND cấp xã chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố.
2. - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, nếu thiếu thì hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ, khi hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Công thương/Phòng Quản lý đô thị huyện/thành phố xử lý; trình UBND huyện/thành phố quyết định.
3. - Trả kết quả cho UBND cấp xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện/thành phố. UBND cấp xã trả kết quả cho cá nhân.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ
1. - Đơn xin phép xây dựng ( theo mẫu quy định).
2. - Bản sao một trong những giấy tờ ( có công chứng) sau đây:
3. + Giấy tờ về quyền sở hữu nhà do Sở Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã cấp trước ngày 05/7/1994.
4. + Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp theo Nghị định 60/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.
5. + Giấy tờ về thanh lý nhà ở, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 05/7/1994.
6. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định cho phép chuyển nhượng đồng thời chuyển mục đích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trong đó mục đích sử dụng là xây dựng nhà ở.
7. + Các giấy tờ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích đất sử dụng là đất ở theo điều 48 của Nghị định 181/2004/NĐ –CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003.
8. - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được lập 03 bộ giống nhau, nội dung mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm:
9. + Mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí công trình định vị trên lô đất, tỷ lệ 1/200-1/500; mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu của công trình, mặt đứng điển hình, tỷ lệ 1/100-1/200; mặt bằng và mặt cắt móng công trình tỷ lệ 1/100-1/200; sơ đồ vị trí tuyến, sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước công trình tỷ lệ 1/100-1/200.
10. * Đối với nhà ở có tổng diện tích sàn lớn hơn 250 m2, từ 03 tầng trở lên hoặc nhà ở trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – Văn hóa: Ngoài những quy định trên thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện.
Số bộ hồ sơ:
01
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP n...
Thông tư số 03/2009/TT-BXD n...

Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

  Nội dung Văn bản qui định
1. Việc cấp phép xây dựng nhà ở, công trình trong đô thị phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt;
b) Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu an toàn về đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;
c) Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường;
d) Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;
e) Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hoá chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh;
f) Khi xây dựng, cải tạo các đường phố nên xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị;
g) Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.
Quyết định số 32/2008/QĐ-UBN...
Bổ sung Nhận xét

Cá nhân, tổ chức có thể tham gia rà soát thủ tục hành chính thông qua các biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính hoặc đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phản ánh về thủ tục hành chính bằng cách gửi thông tin trực tiếp tới Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ